หลัก(ทำ)ประจำใจ

posted on 11 May 2008 22:17 by lovelywal

Violetgirlขอเสนอหลักทำ 2 ข้อ ให้เอาไปปฏิบัติกันดู จะทำให้ชีวิตง่าย ขึ้นเยอะ ดังนี้

ข้อที่ 1 เอาวะ

หลักทำ "เอาวะ" ใช้กับเหตุการณ์ที่จะตัดสินใจทำอะไรซักอย่าง

เมื่อท่านจะคิดจะทำอะไรซักอย่างให้พูดคำว่า "เอาวะ"

หลักทำ "เอาวะ" จะช่วยให้ท่านได้ลงมือทำตามปรารถนา

ข้อที่ 2 ช่างแม่ง

หลักทำ "ช่างแม่ง" ใช้เมื่อเกิดความผิดพลาด หรือผิดหวัง

เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือความผิดหวังขึ้นกับตัวท่าน ให้ท่านพูดคำว่า "ช่างแม่ง"

หลักทำ "ช่างแม่ง" จะช่วยสลัดท่านออกจากความเศร้าหมองที่ท่านตอกย้ำตนเอง

อาจไม่สุภาพ แต่ใต้จิตสำนึกมันช่วยท่านได้

 

ก็ลองไปปฏิบัติกันละนะคะ 

 

Comment

Comment:

Tweet